Van herkennen en begrijpen naar een praktische aanpak

Jongeren krijgen op steeds vroegere leeftijd te maken met burn-outklachten als gevolg van een constante hoge druk die zij op hun schouders voelen. Deze druk komt vaak uit een prestatiegerichte omgeving en verwachtingen uit sociale media. In de workshop “Voorkom burn-outklachten bij jongeren” krijgen de professionals binnen uw organisatie meer inzicht in de gedachtegang van jongeren en kunnen zij vanuit een schematisch overzicht toewerken naar een praktische aanpak.

Inhoud van de workshop

In een workshop gaan we ontdekken welke invloed eenzaamheid, prestatiedruk en gebrek aan zelfvertrouwen hebben op de keuzes die jongeren maken en de sociale media hierbij spelen. De eerste helft van de workshop bestaat uit het creëren van meer inzicht in de mindset van jongeren. Dit deel is gebaseerd op de motivatietheorie van Deci en Ryan. In de tweede helft werken we toe stapsgewijs toe naar een gestructureerde aanpak, waarbij zelfacceptatie, zorgen voor meer rust in het leven en prikkelverwerking het kader vormen.

Wat levert dit op voor uw team en organisatie?

  • Meer kennis en inzicht in de motivatie van jongeren
  • Heldere handvatten om de zelfreflectie en zelfsturing onder jongeren te vergroten
  • Concrete tips om jongeren mee te geven

Op locatie of online

Voor een workshop kom ik bij u op locatie langs. Hiervoor is alleen ruimte nodig die groot genoeg is voor alle deelnemers en de digitale mogelijkheden om de presentatie te tonen.

Online workshops zijn ook mogelijk in de vorm van interactieve webinars. Uw medewerkers kunnen dan van thuis uit meedoen.

Heeft u vragen over de workshop? Klik dan hier: